cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługi” lub każda Usługa z osobna „Usługa”) powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzasz również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”), w tym także klienci (dalej „Klienci”) czyli podmioty, którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają działania marketingowe (np. emisję reklamy na powierzchniach bezuzyteczna.pl

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych oraz Zaufanych Partnerów. Dane administratora

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych strony: bezuzyteczna.pl - Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (dalej "IOD") skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

 

E-mail: 

Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że zdarza się, że np. z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami – szczególnie będącymi tzw. Klientami np. w przypadku gdy zlecają Oni umieszczenie reklamy w naszych powierzchniach za pośrednictwem Zaufanego Partnera będącego np. siecią reklamową, nie jesteśmy w stanie z przyczyn obiektywnych podać tutaj ich nazw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej proszę, skontaktuj się z naszym IOD.

Dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej jest przetwarzany w celu założenia Konta, rozpatrywania składanych reklamacji, zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu oraz wypowiedzenia Umowy. W ramach aplikacji bezuzyteczna dodatkowo przetwarzamy nazwę użytkownika oraz datę dołączenia do aplikacji. Nasze aplikacje mobilne na potrzeby jednoznacznej identyfikacji Użytkownika zapisują identyfikator urządzenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybiórczo doręczać powiadomienia wykluczając tych, którzy z tej usługi zrezygnowali. Dane zbierane za pośrednictwem Usług służą do udostępniania i utrzymywania tych usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony Usługodawcy oraz Użytkowników i ich praw. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie. Oprócz tego serwis zapamiętuje następujące dane w celach statystycznych:

 • typ urządzenia

 • system operacyjny

 • rodzaj przeglądarki internetowej

 • rozdzielczość ekranu

 • adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie jest zależne od wyrażenia takiej zgody.

Dane gromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, bezuzytecznta.pl dane takie udostępni.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. W zakładce Konto każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt:

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie dodatkowej zgody to Użytkownik może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) to użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

 

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

 

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika

 

Pliki generowanie bezpośrednio przez aplikację nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

 

Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

 • utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

 • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

 • zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

 • tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),

 • łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

 • wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

 • Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika

 • Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

          Oprócz tego na naszych serwisach można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

 • Google Analytics

 • Facebook Pixel

 • YouTube

 

Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta

Dane przechowujemy, dopóki są nam potrzebne do świadczenia usług i dostarczania produktów albo do usunięcia konta – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to ustalane indywidualnie i zależy od takich rzeczy, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania, a także od stosownych przepisów lub potrzeb operacyjnych. 

W przypadku chęci całkowitego usunięcia konta ze strony i aplikacji bezuzyteczna.pl - prosimy o kontakt pod adres email:

W przypadku skasowania konta usuniemy opublikowane przez Ciebie treści. Informacji tych nie będzie można później odzyskać. Informacje na Twój temat, udostępniane przez inne osoby, nie należą do Twojego konta i nie zostaną usunięte.

Możemy uzyskiwać dostęp do informacji na Twój temat, zachowywać je i udostępniać je organom regulacyjnym, organom ścigania i innym podmiotom w poniższych sytuacjach:

 • w odpowiedzi na żądanie prawne, w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że mamy taki obowiązek w świetle prawa. Możemy odpowiadać na wezwania i nakazy, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.

 • Gdy w dobrej wierze uznamy, że zachodzi konieczność: wykrycia oszustw, nieuprawnionego korzystania z produktów, naruszenia naszych regulaminów lub zasad i innych działań szkodliwych lub niezgodnych z prawem, zapobiegania tego typu działaniom lub niwelowania ich skutków, ochrony nas (w tym naszych praw, własności czy produktów), Ciebie i innych osób (m.in. w ramach dochodzeń) bądź zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Możemy na przykład, w stosownych przypadkach, wymieniać z innymi podmiotami informacje o wiarygodności Twojego konta, mając na względzie zapobieganie oszustwom, nadużyciom i szkodliwym działaniom, tak w obrębie naszych produktów, jak i poza nimi.

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w niniejszych zasadach powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

Na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia lub usunięcia ich. Masz też prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Dostępne uprawnienia obejmują następujące sytuacje:

 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, które użytkownik może wyegzekwować, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w tego typu wiadomościach marketingowych; oraz 

 • prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w obszarach, w których działamy z myślą o interesie publicznym, uzasadnionym interesie własnym lub podmiotów zewnętrznych.